Isıl İşlem

Isıl İşlem

Çelik parçanın östenit faz sıcaklığına kadar (çoğunlukla 850-1150°C) ısıtılması ve bu sıcaklıkta parça kalınlığına göre belirli bir süre tutularak çeliğin cinsine göre su, yağ, tuz banyoları veya hava gibi uygun bir ortamda soğutularak martenzit bir yapı sağlanmasına sertleştirme denir.

Sertleştirme sonrası elde edilen martenzitik yapı birçok uygulama için fazlasıyla sert ve kırılgandır ve bu dönüşüm aynı zamanda parçada yüksek gerilimler bırakır. Bu nedenle sertleştirme sonrası parçanın kırılganlığını gidererek tok bir yapı kazandırmak, ortaya çıkan gerilimleri gidermek ve gerekli yüzey sertliğini elde etmek için menevişleme adı verilen ısıl işlem uygulanır. İşlem sıcaklığı amaca göre genellikle 150- 650°C arası değişir.